fbpx

Nadchodzi moment, gdy jesteś gotowa, aby ruszyć ze swoimi usługami i sprzedażą produktów. Najczęściej zadawanym pytaniem na start jest “Od czego zacząć, by nie wpaść w tarapaty?”.

Masz kilka możliwości i mam nadzieję, że po tym artykule rozjaśnię Ci niepewności.

Spróbuj działalności nierejestrowanej

USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Rozdział 1 Przepisy ogólne

(…)

Art. 5. 

  1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.”

Dwa najważniejsze warunki, jakie musisz spełnić:

  1. Przychód miesięczny nie może przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia, aktualnego na dany rok rozliczeniowy.
    *w 2023 roku minimalne wynagrodzenie to 3450 zł do końca czerwca, a od lipca 3600 zł, więc Twój limit to analogicznie 1746 zł/mc i 1800 zł/mc.

A co to znaczy PRZYCHÓD?

Jest to łączna kwota sprzedaży usług lub towarów, czyli:

– łączna kwota, na jaką wystawisz rachunki/faktury

– łączna kwota, na jaką sprzedasz swoje usługi/towary

Licząc przychód, nie odejmujemy kosztów.

  1. W okresie poprzedzających 60 miesięcy nie prowadziłaś działalności gospodarczej lub nie prowadziłaś jej nigdy wcześniej.

Planujesz założyć działalność gospodarczą? Sprawdź czy możesz skorzystać z dotacji Urzędu Pracy.

Kolejne z bardzo często zadawanych pytań:

skąd można uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności?

W tym temacie mogę polecić kontakt z Urzędem Pracy przynależnym pod względem adresu zamieszkania bądź przyszłego prowadzenia działalności gospodarczej. Zapytaj, czy akurat mają pulę środków do rozdysponowania i czy przyjmują wnioski.

Aby ubiegać się o przyznanie dotacji, jest kilka warunków, które musisz spełnić. Co prawda, każdy Urząd może wprowadzić dodatkowe restrykcje, ale jest kilka stałych obwarowań:

  1. Status bezrobotnego.
  2. Utrzymanie działalności gospodarczej przynajmniej 12 miesięcy.
  3. Przygotuj listę rzeczy, którą chcesz kupić z dotacji.

Następnym krokiem jest już założenie własnej firmy.

Zapraszam Cię do czytania innych artykułów, by dowiedzieć się więcej.

Katarzyna Chojnacka

Katarzyna Chojnacka

Jestem Kasia i lubię, gdy zwracacie się do mnie po imieniu, gdyż specjalizuję się w luźnym opowiadaniu o prowadzeniu własnej firmy. Swoją prowadzę już prawie 9 lat.

Głównie zajmuje się księgowością uproszczoną, pomagam w zakładaniu działalności i przechodzeniu przez wszystkie formalności. Prowadzę konsultacje księgowe o biznesie i działalności gospodarczej i nierejestrowanej. Dodatkowo prowadzę swój profil na instagramie pod nazwą @pitu_citu, na którym w prosty sposób przekazuję wiedzę o księgowości i różnych podatkowych ciekawostkach 🙂