fbpx

Najczęściej takie umowy zawieramy z przyszłą parą młodą. Obie strony chcą się poczuć bezpiecznie, a umowa chroni interesy zarówno jednej, jak i drugiej strony. 
Umowa jest zawarta w formie umowy o dzieło. Może być zawarta nawet z rocznym (lub większym) wyprzedzeniem, ale dzięki prawidłowej umowie będziemy zabezpieczone.

 

Najważniejsze punkty jakie powinny się znaleźć w umowie, które są najistotniejsze dla Pary Młodej:

  • wykonanie dzieła (czyli tortu, candy baru, podziękowań dla gości itp.) w określonym czasie – tutaj wpisujemy datę ślubu
  • zobowiązanie się do dostarczenia w określone miejsce
  • ustalenie ceny za całą usługę (z rozbiciem na ZADATEK i pozostała kwotę płatną do np. 10 dni przed datą ślubu)
  • ustalenie, jakie konsekwencje poniesie każda ze stron w przypadku nie wywiązania się z umowy – parze młodej przepada zadatek, my płacimy dwukrotność całej kwoty w ramach zadośćuczynienia

 

I od razu wyjaśnienie:

  • Zadatek – nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji
  • Zaliczka – podlega zwrotowi

Dlatego zawsze pobieramy zadatki, a nie zaliczki 😉

 

Najważniejsze punkty dla usługodawcy:

  • w przypadku podwyżki cen, np. nabiału, prądu itp. które znacznie wpłyną na cenę tortu, ma możliwość zmiany ceny, nie większej jednak niż np. 10% całej kwoty zawartej na umowie
  • dolicza koszt transportu w wysokości ……zł/km
  • ma możliwość niewielkiej zmiany projektu np. w przypadku jeśli został wybrany tort z peoniami ale kwiaty nie są w danym momencie dostępne, za uprzednim poinformowaniem pary młodej
  • zobowiązuje parę młodą do zwrotu np. stelaży, pater etc. nie później niż 4 dni od daty ślubu, w innym przypadku naliczana jest opłata w wysokości ………………….

 

Tak skonstruowana umowa daje poczucie bezpieczeństwa każdej ze stron.